Over Roosens Bétons

Roosens Betons is een Belgisch familiebedrijf en sinds 1906 fabrikant van innovatieve en verantwoorde betonmaterialen voor alle soorten constructies. Om voortdurend mee te evolueren en in te spelen op de uitdagingen van onze samenleving volgt het bedrijf nauwgezet de vereisten van duurzaam bouwen met als doelstelling CO2-neutraal te gaan. Als lokaal bedrijf met een sterke groei, zowel in België als in het buitenland, kan Roosens Betons bogen op een uitgebreide knowhow en sterke menselijke relaties. Roosens Betons beschikt over drie sites in Wallonië en een site in het noorden van Polen en kan rekenen op verschillende partnerschappen van Microfabrieken op het Afrikaanse continent. Meer informatie: www.roosens.com